Камін з системою розподілу гарячого повітря: вся правда про роботу

[:ua]

Система розподілу гарячого повітря (РГП) на базі камінної топки дозволяє отримувати тепло від каміна не лише біля нього, а і розподілити його по усьому будинку. Про те, що ця система збільшує ефективність каміна у декілька разів вже сказано і написано дуже багато, проте існує багато міфів і думок, які не завжди є правдивими. Ми постараємося навести декілька фактів, що стосуються інсталяції і функціонування цієї системи.

Систему ГРП можна облаштувати лише в новозбудованому будинку.

Несумнівним є той факт, що монтаж системи РГП найлегше реалізовувати до оздоблювальних робіт в будинку. Це найкращий момент, бо в існуючому будинку потрібно враховувати необхідні реконструкції при прокладанні повітряних каналів.

Повітряний тип обігріву забруднює помешкання.

reshitky_z_filtrom

І так, і ні. Найбільш вразливими до забруднення є решітки на корпусі каміна, і це не залежить від того, чи підключений камін до системи РГП, чи ні — вихідні решітки забруднюються в усіх камінах.

Осідання бруду на решітках можна обмежити, дбаючи про чистоту у навколокамінній зоні. Додатково можна забірну решітку обладнати фільтром, який буде очищувати вхідне повітря. У інших приміщеннях, в яких є решітки чи анемостати інсталюються фільтри, які ефективно мінімізують осідання бруду.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що у цій статті мова буде йти про роботу системи каміна на базі якісних герметичних камінних топок. І тут ведеться мова про забруднення пилом, а не про просочування продуктів згоряння через нещільності в конструкції корпусу низькосортних камінних топок.

 

Повітряний обігрів є шумним

izolyatciya_vozdukhovoda

Наступним твердженням, що стосується системи розведення гарячого повітря, є те, що вона є шумна – особливо в примусовій системі, коли працює вентилятор. Якщо інсталяція буде виконана фахівцем, який має досвід в монтажі систем РГП, генерацію шуму можна звести до мінімуму або й, навіть, цю проблему виключити цілком.

Тут будуть важливими такі чинники як:

  1. Застосування ізольованих повітропроводів відповідного перерізу
  2. Монтаж якісного вентилятора, робота якого буде ледь чутною
  3. Правильно локалізація турбіни (найкраще на горищі або в господарському приміщенні)

 

Правильно змонтована система ГРП характеризується якомога меншою кількістю гострих кутів і поворотів у повітряних каналах. Найкраще, якщо це прямі відрізки з мінімальною кількістю поворотів, трійників і колін.

 [:ru]

Система распределения горячего воздуха (РГВ) на базе каминной топки позволяет получать тепло от камина не только возле него, а и распределить его по всему дому.
О том, что эта система увеличивает эффективность камина в несколько раз уже сказано и написано очень много, однако существуют и негативные мифы и мысли, которые не всегда являются правдивыми. Мы постараемся привести несколько фактов, которые касаются инсталляции и функционирования этой системы.

Систему ГРВ можно обустроить только в новопостроенном доме.

Несомнительным является тот факт, что монтаж системы РГВ легче всего реализовывать до отделочных работ в доме. Это наилучший момент, потому что в существующем доме нужно учитывать необходимые реконструкции при прокладке воздушных каналов.

Воздушный тип обогрева загрязняет жилище.

reshitky_z_filtrom

И да, и нет. Наиболее уязвимыми к загрязнению являются решетки на корпусе камина, и это не зависит от того, подключен камин к системе РГВ, или нет – выходные решетки загрязняются во всех каминах.Оседание грязи на решетках можно ограничить, заботясь о чистоте в околокаминной зоне. Дополнительно можно заборную решетку оборудовать фильтром, который будет очищать входной воздух. В других помещениях, в которых есть решетки или анемостаты инсталлируются фильтры, которые эффективно минимизируют оседание грязи.

Акцентируем ваше внимание на том, что в данной статье речь будет идти о работе системы камина на базе качественных герметичных каминных топок. И здесь ведется речь о загрязнении пылью, а не о проникновение продуктов сгорания через неплотности в конструкции корпуса низкосортных каминных топок.

 

Воздушный обогрев является шумным

izolyatciya_vozdukhovoda

Следующим утверждением, которое касается системы разведения горячего воздуха, является то, что она шумна – особенно в принудительной системе, когда работает вентилятор. Если инсталляция будет выполнена специалистом, который имеет опыт в монтаже систем РГВ, генерацию шума можно свести к минимуму или, даже, эту проблему возможно исключить полностью.Здесь будут важными такие факторы как:

  1. Применение изолированных воздухопроводов соответствующего сечения
  2. Монтаж качественного вентилятора, работа которого будет едва слышной
  3. Правильно локализация турбины (лучше всего на чердаке или в хозяйственном помещении)

 

 

 

 

Правильно смонтированная система ГРВ характеризуется как можно меньшим количеством острых углов и поворотов в воздушных каналах. Лучше всего, если это прямые отрезки с минимальным количеством поворотов, тройников и колен.

 [:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.