системи опалення від каміна

“Камінна система РГП” або “Як розвести повітря від каміна?”

Ви хочете обігріти будинок дровами, але впевнені, що для цього треба буде в кожній кімнаті побудувати масивну піч? Не обов’язково!!!
Навіщо використовувати у будинку декілька джерел тепла, якщо можна встановити красивий опалювальний камін у вітальні і розвести від нього повітропроводи (систему РГВ). Повітряна система опалення від каміна призначена забезпечити температурний комфорт в усіх приміщеннях, знизивши при цьому витрати на енергоносії. Тому немає нічого дивного, що повітряне опалення таке популярне у власників приватних будинків.
Система повітряного опалення від каміна або система РГП – це альтернативний спосіб опалення як невеликих помешкань, так і великих житлових будинків.

Як працює повітряна система опалення на базі каміна

Холодні повітряні маси (кімнатне повітря) нагріваються об чавунний корпус камінної топки та розповсюджуються по будинку за допомогою розводки трубопроводів.

Як рухається повітря по системі повітряних каналів

Рух повітря по системі повітропроводів відбувається за рахунок різниці температур. Тепле повітря легше від холодного, тому воно піднімається вгору, або просувається в сторону на невеликі відстані.

Від чого залежить рух повітря

Рух теплого повітря по повітропроводах супроводжується певним опором. Щоб повітря рухалося самостійно (гравітаційно), йому потрібно подолати цей опір за рахунок сили тяги.

Показник сили тяги залежить від різниці висоти і різниці температур на вході і виході каналу. Опір залежить від діаметру каналу. Тобто чим більшим показником буде різниця температур, різниця висоти і діаметр труби, тим більшою буде і сила тяги. І навпаки, в довгих, тонких трубопроводах зі складною мережею опір буде найбільшим.

Отже, в тих випадках, де опір переважає над силою тяги, гаряче повітря не зможе просунутися самостійно і до кінцевої точки не дійде.

Як змінити опір повітря

До розрахунків повітропроводів у повітряної системи опалення (РГП) необхідно підійти на етапі проектування будинку, коли ще можливо внести зміни в конструкцію. На цій стадії можна обрати найкоротший шлях з найменшим опором для руху повітря.

Після зведення міжкімнатних перестінків вам вже не вдасться змінити силу тяги, бо майже неможливо змінити ні такий показник як різниця температур, ні різницю висоти. Ви будете мати можливість змінити лише один параметр – опір, але не суттєво. Мінімального опору можна добитися лише максимально збільшивши перерізи каналів. Проте, це не завжди можливо у вже готовому будинку.

В яких каналах опір найменший

Найнижчий опір мають круглі прямі повітропроводи достатньо великого діаметру. Трохи більший опір характерний прямим прямокутним каналам. Найбільший опір спричиняється у вузьких каналах, які прокладені зі значною кількістю вигинів та сплюскувань.

Для правильного функціонування повітряних систем опалення від каміна потрібно обирати:

круглі повітропроводи Ø100, 125, 150мм
      прямокутні розміром 50х150мм

Необхідно пам’ятати, що у гравітаційній системі в каналах не дозволяється робити жодних розгалуджень. Кожен з повітропроводів не може відходити в сторону більше, ніж на 4м. Щоб уникнути зайвого опору на закінченнях каналів, необхідно встановлювати решітки з якомога більшою площею.

Які повітропроводи обрати: круглі чи прямокутні, ізольовані чи одностінні?

Звичайно, найменший опір характерний круглим трубам. Тому, для повітряного опалення вони підходять найбільше. Вони гнучкі і зручні в монтажі.

Проте, не завжди є можливість їх застосувати. Наприклад круглий повітропровід важче заховати над підвісною стелею чи в підлогове покриття, тому в цих ситуаціях і обираємо прямокутну трубу.

Найчастіше монтаж виконується комбінованим методом: використовуються і круглі, і прямокутні труби, які з’єднуються між собою перехідниками (редукціями).

 

Що стосується питання, чи варто утепляти труби, то тут маємо однозначну відповідь — так! Всі повітропроводи, які виходять з теплової камери каміна (не з дистрибютора!!!) повинні бути заізольованими. Адже мета: завести тепле повітря до кінцевої точки, саме туди, куди нам потрібно, а не обігрівати стіни будинку. Ізоляція також запобігає проникненню зайвого шуму.

 

Від дистрибютора до декомпресійної камери (в просторі основної теплової камери) тепле повітря рекомендуємо вести неізольованими гнучкими алюмінієвими трубами.

Чому неізольованими? Дуже часто від камінної топки ми хочемо обігріти багато кімнат, тому й повітропроводів від дистрибютора буде виходити багато (може бути 6 штук). Зважаючи на те, що їх буде велика кількість, а поверхня дистрибютора є обмеженою, то розташовуватися будуть вони достатньо щільно. При цьому вони можуть доторкатись як один до одного, так і до розжареного димового каналу, який також проходить через цю камеру. Дотуляючись до димоходу, ізольована труба може ззовні поплавитися. Використовуючи в тепловій камері неізольовану трубу, ви зможете запобігти ефекту плавлення зовнішнього утеплювача.

Отже, на вертикальних ділянках, горищах, технічних приміщеннях, де немає потреби в приховуванні, використовуємо круглу утеплену трубу. Звертаємо вашу увагу, що при використанні гнучких труб потрібно слідкувати за тим, щоб вони були добре розтягнуті (щоб уникнути виникнення зайвого опору). На горизонтальних відрізках, які будуть приховуватися підвісною або натяжною стелею чи підлоговим покриттям, застосовуємо прямокутний заізольований повітропровід. Через теплову камеру повітря ведемо неутепленою гнучкою круглою трубою.

Гравітаційним чи примусова циркуляція повітря

Гравітаційний — це рух повітря, що відбувається природньо, без допомоги механічних пристроїв. Така циркуляція, нагрітого каміном повітря, вважається ефективною на вертикальних ділянках (вверх) або горизонтальних відрізках, протяжністю не більше 4 м.

Примусовий рух здійснюється з допомогою електричного вентилятора. Він допомагає просунути теплі повітряні маси на значно більші відстані або навіть вниз.

Якій системі віддати перевагу: гравітаційній чи примусовій?

Гравітаційну систему варто розглядати для опалення не дуже великих, одно- чи двоповерхових будинків. Камін тут рекомендовано розташовувати ближче до центру будинку. Завдяки цьому теплові канали будуть короткими і приблизно однакової довжини.

Якщо ж будинок достатньо великого розміру, а можливості розмістити камін по центру немає, то звести довжину каналів до мінімально допустимої розмірів вам не вдасться. Єдиним виходом у цій ситуації буде встановлення камінного вентилятора. Система з застосуванням вентилятора дозволяє обігріти як віддалені приміщення, так і кімнати, що знаходяться на нижчому від каміна рівні.

Камінний вентилятор і переріз каналів: як підібрати

Потужність камінного вентилятора підбирається відповідно до об’єму повітря, яке повинно обігрітися від каміна і розвестися по будинку. Не рекомендується обирати вентилятор з надлишком потужності, оскільки повітря буде протікати занадто швидко і просто не встигне нагрітися.
Що стосується каналів, то їх також необхідно добирати правильно. До турбіни з пропускною спроможністю 400м³/год під’єднуються труби ø125мм, 600 і 800м³/год – ø150мм. Від значного завуження каналів у примусовій системі буде виникати опір і, пов’язаний з ним, шум. Розширення каналів призводить до надлишкової швидкості повітря, і, як наслідок, отримаємо повітря недостатньої температури.

Чи можна встановити вентилятор, якщо гравітаційна система працює малоефективно

Часто нас клієнти запитують, чи до розведених гравітаційним методом повітропроводів, можна підключити вентилятор? Можна, але це зробити досить проблематично.

Гравітаційна система від примусової відрізняється тим, що в першому випадку від каміна відходить декілька каналів (для кожної кімнати свій), в другому — один трубопровід, який прямує до вентилятора, а від нього уже повітря розгалуджується по приміщеннях. Тому, змінити систему можна, але для цього потрібно буде розібрати верхню частину облицювання і замінити частину труб.[:ru]

Вы хотите обогреть дом дровами, но уверены, что для этого нужно будет в каждой комнате построить массивную печь? Не обязательно!!! Зачем использовать в доме несколько источников тепла, если можно в гостиной установить красивый отопительный камин и развести от него воздуховоды (систему РГВ). Воздушная система отопления от камина призвана обеспечить температурный комфорт во всех помещениях, снизив при этом расходы на энергию. Поэтому нет ничего удивительного, что воздушное отопление стало столь популярно у владельцев частных домов.

Система воздушного отопления от камина или система РГВ – это альтернативный способ отопления как небольших помещений, так и достаточно габаритных домов.

Как работает воздушная система отопления на базе камина

Холодные воздушные массы (комнатный воздух) нагреваются о чугунный корпус каминной топки и распространяются по дому с помощью разводки трубопроводов.

Как движется воздух по системе воздушных каналов

Движение воздуха по системе воздуховодов происходит за счет разницы температур. Теплый воздух легче чем холодный, поэтому он поднимается вверх или продвигается в сторону на небольшие расстояния.

От чего зависит движение воздуха

Движение теплого воздуха по воздуховодам сопровождается определенным сопротивлением. Чтобы воздух двигалось самостоятельно (гравитационно), ему нужно преодолеть это сопротивление за счет силы тяги.

Показатель силы тяги зависит от разницы высоты и разницы температур на входе и выходе канала. Сопротивление зависит от диаметра канала. То есть, чем больше показателем будет разница температур, разница высоты и диаметр трубы, тем больше будет и сила тяги. И наоборот, в длинных, тонких трубопроводах со сложной сетью сопротивление будет наибольшим.

Итак, в тех случаях, где сопротивление преобладает над силой тяги, горячий воздух не сможет продвинуться самостоятельно и до конечной точки не дойдет.

Как изменить сопротивление воздуха.

К расчетам воздуховодов в воздушной системе отопления (РГВ) необходимо подойти на этапе проектирования дома, когда еще возможно внести изменения в конструкцию.

После возведения межкомнатных перегородок между комнатами вам уже не удастся изменить силу тяги, потому, что почти невозможно изменить ни такой показатель как разница температур, ни разницу высоты. Вы будете в состоянии незначительно изменить только один параметр: сопротивление. Минимального сопротивления можно добиться лишь максимально увеличив сечения каналов. Однако, и это не всегда возможно в уже готовом доме.

В каких каналах сопротивление наименьшее

Низкое сопротивление имеют круглые прямые воздуховоды достаточно большого диаметра. Немного большее сопротивление характерно прямым прямоугольным каналам. Большее сопротивление вызывается в узких каналах, проложенных с большим количеством изгибов и сужений.

Для правильного функционирования воздушных систем отопления от камина нужно выбирать

круглые воздухопроводы Ø100, 125, 150мм прямоугольные розмером 50х150мм

Необходимо помнить, что в гравитационной системе в каналах не разрешается никаких разветвлений. Каждый из воздуховодов не может отходить в сторону более чем на 4 м. Во избежание излишнего сопротивления, на окончаниях каналов,необходимо устанавливать решетки с наибольшей площадью.

Какие воздуховоды выбрать: круглые или прямоугольные, изолированные или одностенные

Конечно, наименьшее сопротивление характерно круглым трубам. Поэтому, для воздушного отопления они подходят лучше всего. Они гибкие, удобные в монтаже     

Однако, не всегда существует возможность применение термогофры. Например круглый воздуховод труднее спрятать над подвесным потолком или в напольное покрытие, поэтому в этих ситуациях и выбирают прямоугольную трубу.

Чаще всего монтаж выполняется комбинированным методом: используются и круглые, и прямоугольные трубы, которые соединяются между собой переходниками (редукциями).

Камин с распредилением теплого воздуха
Каминная топка с разводкой тепла

Что касается вопроса, стоит ли утеплять трубы, то есть однозначный ответ – да. Все воздуховоды, которые выходят из тепловой камеры камина (не из дистрибьютора !!!) должны быть изолированы. Наша цель: завести теплый воздух до конечной точки, именно туда, куда нам нужно, а не обогревать стены дома. Изоляция также предотвращает проникновение лишнего шума.

Изоляция воздуховода
Изоляция теплового канала

От дистрибютора до декомпрессионной камеры (в пространстве основной тепловой камеры) теплый воздух рекомендуем вести неизолированными гибкими алюминиевыми трубами.

Почему не изолированными? Очень часто от каминной топки мы хотим обогреть много комнат, поэтому и воздуховодов от дистрибьютора будет выходить много (бывает и шесть штук). Принимая во внимание то, что их будет большое количество, а поверхность дистрибьютора ограничена, то располагаться они будут достаточно плотно. При этом они могут прикасаться как друг к другу, так и к раскаленному дымоходному каналу, который также проходит через эту камеру. Дотрагиваясь к дымоходу, изолированная труба может снаружи расплавиться. Используя в тепловой камере не изолированную трубу, вы сможете предотвратить эффект плавления внешнего утеплителя.

Короб камина
Трубы камина
 kaminnye_topkiИтак, на вертикальных участках, чердаках, технических помещениях, там, где нет необходимости их прятать, используем круглую утепленную трубу. Обращаем ваше внимание: при использовании гибких труб нужно следить за тем, чтобы они были хорошо растянутыми (чтобы избежать возникновения лишнего сопротивления).На горизонтальных отрезках, которые будут скрываться подвесным или натяжным потолком или напольным покрытием, применяем прямоугольный заизолированный воздуховод. Через тепловую камеру воздух ведем неутепленной гибкой круглой трубой.

Гравитационная или принудительная циркуляция воздуха.

Гравитационное – это движение воздуха, которое проходит естественно, без помощи внешних факторов. Такая циркуляция нагретого камином воздуха считается эффективной на вертикальных участках (вверх) или горизонтальных отрезках, протяженностью не более 4 м

Принудительное движение осуществляется с помощью электрического вентилятора. Он помогает продвинуть теплые воздушные массы на значительно большие расстояния или даже вниз.

 Какой системе отдать преимущество: гравитационной или принудительной.

Гравитационную систему следует рассматривать для отопления сравнительно небольших одно- или двухэтажных домов. Камин здесь рекомендуется располагать ближе к центру дома. Благодаря этому тепловые каналы будут короткими и примерно одинаковой длины.

Если же дом достаточно большого размера, а возможности разместить камин по центру нет, то свести длину каналов до минимально допустимой размеров вам не удастся. Единственным выходом в этой ситуации будет установка каминного вентилятора. Система с применением вентилятора позволяет обогреть как отдаленные помещения, так и комнаты, которые находятся на более низком от камина уровне.

Каминный вентилятор и сечение каналов: как подобрать

Мощность каминного вентилятора подбирается в соответствии с объемом воздуха, которое должно обогреться от камина и развестись по дому. Не рекомендуется выбирать вентилятор с избытком мощности, поскольку воздух будет протекать слишком быстро и просто не успеет нагреться.
Что касается каналов, то их также необходимо подбирать правильно. К турбине с пропускной способностью 400м³/ч подсоединяются трубы ø125мм, 600 и 800м³/ч – ø150мм. От значительного зауживания каналов в принудительной системе будет возникать сопротивление и, связанный с ним, шум. Расширение каналов приводит к избыточной скорости воздуха, и, как следствие, мы получим воздух недостаточной температуры.

Можно ли установить вентилятор, если гравитационная система будет работать неэффективно

Часто нас клиенты спрашивают, можно ли к разведенных гравитационным методом воздуховодов, подключить вентилятор. Можно, но это сделать довольно затруднительно.

Гравитационная система от принудительной отличается тем, что в первом случае от камина отходит несколько каналов (для каждой комнаты свой), во втором – один трубопровод, который идет к вентилятору, а от него уже воздуховоды разветвляются по помещениям. Поэтому, изменить систему можно, но для этого нужно будет разобрать верхнюю часть облицовки и заменить часть труб.[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.