Майстер по камінах або каміни для всіх

When it comes down to launching your e-store online, there are some most common mistakes that...

Як знайти хорошого майстра з камінів?
Чи може майстер камінної справи зробити будь-який камін “під ключ”?
Нюанси, які важливо враховувати під час вибору майстра для встановлення каміна, ми спробували викласти в статті

“Каміни для всіх” – фраза, яку дуже часто можна зустріти на сайтах багатьох компаній чи приватних майстрів – пічників. Різновидність камінів на ринку показує, що не може спеціаліст, котрий 20 років викладає з каменю, підключити камін з водяним контуром до системи опалення і навпаки!

З досвіду бачимо, що фірми котрі використовують фрази типу ” каміни для всіх”, “каміни на будь-який гаманець” і т.п. – це продавці, котрі готові продати, лиш би продати, або ж “спеціалісти” котрі виконують роботу будь-якого типу. Зустрічаються випадки, коли пічник використовує певні фрази (наприклад: каміни з водяним контуром, каміни для повітряного опалення), виключно для розкрутки свого імені, оскільки, виконуючи майстерно свою роботу, він і гадки не має, що таке камінна топка з водяним контуром, або як зробити повітряну систему опалення від каміна.

Каміни є різні по функціональності та конструкції, тому відповідно до цього, має бути свій фахівець, який чітко знає особливості своєї роботи.

Коли людина, при виборі каміна, починає вникати у принцип роботи того чи іншого обладнання, то виникає усвідомлення, що, насправді, хороший камін, з якісною топкою та гарне оздоблення – це далеко не бюджетний варіант.

Чомусь, зазвичай, більше уваги завжди приділяється оздобленню каміна, його красі, а не самому камінному вкладу. Буває так, що в дуже дорогий мраморний портал вставляють дешеву, не завжди якісну топку. І забувають, що саме від неї залежить довговічність, надійність та ефективність роботи каміна. Однієї краси не вистачить, щоб обігріти будинок.

Тому, якщо є необхідність чи бажання використовувати камін для опалення будинку, варто особливу увагу звернути на якість самої топки: якого вона призначення, матеріал виготовлення, і т.п. Камінна топка дешевого сегменту не може використовуватися для опалення, а топка безперервного горіння, яка може здатна обігріти весь будинок, не може бути дешевою.

До кожного каміна має бути свій індивідуальний підхід: від дизайну до очікуваної ефективності!

[:ru]Как найти хорошего мастера по каминам?

Может ли мастер каминного дела сделать любой камин “под ключ”?

Нюансы, которые важно учесть во время выбора мастера для установки камина, мы попробовали изложить в статье.

“Камины для всех” – фраза, которую очень часто можно встретить на сайтах многих компаний или частных мастеров-печников. Разновидность каминов на рынке показывает, что не может специалист, который 20 лет кладет из камня, подключить камин с водяным контуром к системе отопления, и наоборот!

По опыту видим, что фирмы, которые используют фразы типа “камины для всех”, “камины для любого кошелька”, и т.п. – это продавцы, которые готовы продать, лишь бы продать, или же “специалисты”, которые выполняют работу любого типа. Встречаются случаи, когда печник использует определенные фразы (например: камин с водяным контуром, камины воздушного отопления), исключительно для раскрутки своего имени, поскольку, исполняя мастерски свою работу, он понятия не имеет, что такое каминная топка с водяным контуром, или как сделать воздушную систему отопления от камина.

Камины бывают разные по функциональности и конструкции, поэтому, соответственно к этому, должен быть свой специалист, который четко знает особенности своей работы.
Когда человек, при выборе камина, начинает вникать в принцип работы того или другого оборудования, то возникает осознание того, что на самом деле, хороший камин с качественной топкой и красивым оформлением – это далеко не бюджетный вариант.

Почему-то, обычно, больше внимания уделяется оформлению камина, его красоте, а не самой каминной кладки. Бывает так, что в очень дорогой мраморный портал вставляют дешевую, не всегда качественную топку. И забываю, что именно от нее зависит долголетие, надежность и эффективность работы камина. Одной красоты не хватит, чтобы обогреть дом.

Поэтому, если есть необходимость или желание использовать камин для отопления дома, стоит уделить особенно внимание на качество самой топки: какого она предназначения, материал изготовления, и т.п. Каминная топка дешевого сегмента не может использоваться для отопления, а топка безпрерывного горения, которую можно использовать для обогрева всего дома, не может быть дешевой.

К каждому камину должен быть индивидуальный подход: от дизайна до ожидаемой эффективности!

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.