Монтаж каміна з чавунною топкою

Як правильно проектувати камін для повітряного опалення?
Чи можна встановити камін самостійно?
Що необхідно враховувати, що б зробити правильний монтаж каміна?
У цій статті ми постаралися викласти основні необхідні рекомендації від наших фахівців.

Протягом останных десяти років спостерігається значне зростання зацікавленості камінами. Їх встановлюють не лише з естетичних міркувань, але й з метою економії на енергоносіях. Камін вважається одним з найдешевших джерел тепла для обігріву всього будинку, але при умові, що він правильно запроектований і встановлений.

ХТО ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ монтаж каміна з чавунною топкою?

Монтаж повітряної камінної топки – це один з найважливіших етапів у будівництві усього каміна. Враховуючи те, що такі топки передбачають підключення до повітряної системи опалення, вони мають свої складнощі підключення. При плануванні такого каміна потрібно врахувати набагато більше факторів, ніж при зведенні звичайного. Не завжди майстер камінної справи знає усі тонкощі монтажу системи повітропроводів. Саме тому краще доручити цю роботу фахівцям, але і можливо її виконати самому.

ЩО ПОТРІБНО ВРАХУВАТИ, ЩОБ ВИКОНАТИ ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ КАМІНА?

Щоб все було зроблено вірно, необхідно виконати ряд підготовчих робіт, а саме: вибрати топку, визначитись з остаточним дизайном каміна, обговорити усі технічні деталі і конструкції системи опалення, і на основі цього визначити, на якому етапі і яким чином такі роботи належить виконувати.

При монтажі камінної топки, слід звернути особливу увагу на місце встановлення, можливість безпосереднього під’єднання до димоходу та подачі зовнішнього повітря для горіння.

Розмір і теплова потужність топки залежить від об’єму опалюваних приміщень та підбирається з розрахунку 1 кВт на 10 м² при висоті приміщення 2.7м.

Камін має бути встановлений на стійкій основі. Необхідно переконатися, що підлога в місці його встановлення має відповідну до маси топки термічну і механічну стійкість. Основа, на якій встановлюється камінна топка, повинна бути виготовлена з термостійких матеріалів. Рекомендується встановлювати камінну топку на спеціальних стальних ніжках, що забезпечує горизонтальне вирівнювання топки на нерівній поверхні. Деякі топки мають подачу повітря для горіння вмонтовану в ніжки.

Необхідною умовою для твердопаливного каміна є наявність димохідної труби відповідного перерізу:

  1. для 8- 12 кВт – 150 мм;
  2. для 14 – 19 кВт – 160 мм
  3. для 19 – 21 кВт – 180 мм;
  4. для 21-25 кВт – 200 мм
  5. для 25-32 кВт – 220 мм

Це приблизні значення і вони можуть відрізнятися у різних виробників.
Труби для камінів мають бути виконані з високотемпературної нержавіючої сталі, мінімальна товщина стінки – 0,8 мм. Також їх бажано обгортати термостійкою ізоляцією. В продажі є готові термоізольовані труби (сендвіч-димоходи на мал.). Це дасть можливість збільшити термін експлуатації димоходу.

Камін слід підключати до димоходу за допомогою системи з’єднань. З’єднання, що мають вигляд радіатора або інших проміжних елементів, необхідно встановлювати всередину димохідної труби топки. Це запобігає стіканню на поверхню каміна конденсату. Він викликає корозію чавуну та сталі, а також виділення шкідливих продуктів горіння. Слід уникати занадто довгих горизонтальних ділянок димохідної труби і звужень сполучних елементів. У разі потреби довгу трубу можна встановити з невеликим нахилом близько 5 cм/м.

Камінні топки, з метою забезпечення пожежної безпеки, встановлюються на відстані не менше, ніж 1м від легкозаймистих материалів або 0,5 м від легкозаймистих деталей конструкції будівлі, ізольованих відповідними матеріалами.
Перед каміном слід забезпечити мінімальну зону безпеки розмірами 0,75 x 0,75 м , та захистити підлогу від розжареного вугілля, що може випасти під час відкривання дверок.

Більше порад читайте у статті: рекомендації по встановленні повітряної камінної топки[:ru]

Как правильно проектировать камин для воздушного отопления?
Можно ли установить камин самостоятельно?
Какие факторы необходимо учитывать, что б сделать правильный монтаж камина?
В этой статье мы постарались выложить основные необходимые рекомендации от наших специалистов.

Фото монтаж топки

В последнем десятилетии наблюдается отчетливый рост заинтересованности каминами, их устанавливают не только из эстетических соображений, но также с целью экономии на энергоносителях. Камин считается одним из самых дешевых источников тепла для всего дома при условии, что он правильно спроектирован и установлен.

Кто должен выполнять монтаж камина с чугунной топкой?

Монтаж воздушной каминной топки – это один из важнейших этапов в строительстве всего камина. Учитывая то, что такие топки предусматривают подключение к воздушной системе отопления, они имеют свои сложности подключения. При установке такого камина нужно учесть намного больше факторов, чем при возведении обычного. Не всегда мастер каминного дела знает все тонкости монтажа системы воздуховодов. Именно поэтому лучше поручить эту работу специалистам, но и возможно ее выполнить самому.

Что нужно учесть, чтобы выполнить правильный монтаж камина?

Чтобы все было сделано верно необходимо выполнить ряд подготовительных работ, а именно: выбрать топку, определиться с окончательным дизайном камина, обсудить все технические детали и конструкции системы отопления, и на основе этого определить, на каком этапе и каким образом такие работы следует выполнять.

При монтаже каминной топки, необходимо обратить особое внимание на место установки, возможность непосредственного подключения к дымоходу и подачу внешнего воздуха для горения.

Размер и тепловая мощность топки зависит от объема отапливаемых помещений и подбирается из расчета 1 кВт на 10 м2 при высоте помещения 2.7м

Камин должен быть установлен на устойчивой основе. Необходимо убедиться, что пол в месте его установки соответствует массе топки и имеет термическую и механическую устойчивость.
Основа, на которой устанавливается каминная топка, должна быть изготовлена из термостойких материалов. Рекомендуется устанавливать каминную топку на специальных стальных ножках, что обеспечивает горизонтальное выравнивание топки на неровной поверхности. Некоторые топки имеют подачу воздуха для горения встроенную в ножки.

Фото монтаж топки

Необходимым условием для твердотопливного камина является наличие дымоходной трубы соответствующего сечения:

  • для 8 – 12 кВт –  150 мм
  • для 14 – 19 кВт – 160 мм
  • для 19 – 21 кВт – 180 мм
  • для 21-25 кВт –  200 мм
  • для 25-32 кВт –  220 мм

Это приблизительные данные и они могут отличаться у разных производителей. 
Трубы для каминов должны быть изготовленные из нержавеющей стали, минимальная толщина стенки – 0,8 мм. Также их желательно обертывать термостойкой изоляцией, в продаже есть готовые термоизолированные трубы (сэндвич-дымоходы, как на рис.). Это позволит увеличить срок эксплуатации дымохода.

Камин следует подключать к дымоходу с помощью системы соединений. Соединения, имеющие вид радиатора или других промежуточных элементов, необходимо устанавливать внутрь дымоходной трубы топки. Это предотвращает стекание на поверхность камина конденсата. Он вызывает коррозию чугуна и стали, а также выделение вредных продуктов горения. Следует избегать слишком длинных горизонтальных участков дымоходной трубы и сужений соединительных элементов. В случае необходимости длинную трубу можно установить с небольшим наклоном около 5 см/м.

Каминные топки, в целях соблюдения пожарной безопасности, устанавливаются на расстоянии не менее 1 м. от легковоспламеняющихся материалов или 0,5 м от легковоспламеняющихся деталей конструкции здания, изолированных соответствующими материалами.
Перед камином следует обеспечить минимальную зону безопасности размерами 0,75 x 0,75 м,что бы защитить пол от раскаленных углей, которые могут выпасть при открытии дверок.

Открывать дверки и регулировать поступление воздуха в топку при эксплуатации следует исключительно в защитных перчатках

[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.