Особливості установки каміна в будинку з СІП панелей

[:ua]

Камін – з давніх часів вважався головним джерело затишку і тепла в будинку. За допомогою такої конструкції можна не тільки обігріти приміщення, але і додати йому витонченості. Такий агрегат буде дарувати вам і вашій родині море незабутніх емоцій від насолоди природним вогнем кожен день. До того ж сьогодні камін ще може виступати і відмінним джерелом опалення.

Далеко не в кожному будинку є можливість встановити дров’яний котел, та й ціни на газ, в порівнянні з дровами, зараз стали просто захмарними. У той же час, за допомогою сучасних систем опалення від каміна можна обігрівати вже не тільки одне приміщення, а й величезні будинки на багато кімнат. Саме тому, незважаючи на наявність більш простих і практичних аналогів систем для опалення та подачі гарячого водопостачання, каміни за статистикою продовжують користуватися стабільно високим попитом (особливо це стосується каркасного будівництва).

Багато хто вважає, що в будинках, збудованих за канадською технологією із застосуванням СІП панелей встановлювати каміни пожежонебезпечно. Так, звичайно, відкритий вогонь в подібних будівлях (як і в будь-яких інших зроблених з дерева) може становити суттєву загрозу. Але з нашими камінами ця небезпека повністю усувається і пристрої можна вільно встановлювати в будинках з СІП панелей.

У наші дні камінами вважаються не тільки пристрої з відкритим вогнем, а й конструкції з камінною топкою. Саме останні оптимально підходять для сіп панельного будівництва. У таких камінах від відкритого джерела вогню вас буде відокремлять жаростійке скло. Воно не дасть іскрам вилітати назовні і стикатися з легко займистим дерев’яним перекриттям будинку. У більшості випадків конструкції з камінними топками мають набагато кращу тепловіддачу, прекрасно декоруються і виглядають дуже стильно.

Залежно від потужності і додаткового оснащення вага камінної топки становить від 100 до 400 кг. Разом з димохідними трубами і іншими матеріалами цей показник може досягати 800-900 кілограм. Перекриття будинку може  не витримати такої ваги. Тому камін слід встановлювати на чорнову підлогу першого поверху, попередньо посилену додатковим фундаментом. Передбачити цей момент слід ще на етапі проектування будинку.

Також дуже важливо враховувати той факт, що у виробництві СІП панелей використовується пінополістирол. Це досить специфічний матеріал, який при підігріві до температури понад 70 градусів починає виділяти токсичні речовини, дуже небезпечні для здоров’я людини. Тому дуже важливо при монтажі каміна максимальну увагу приділити теплоізоляції каміна і димоходу, особливо в місцях близьких до стін і перекриттів.

Для того, щоб зробити встановлений в будинку з СІП панелей камін максимально пожежобезпечним слід провести ряд обов’язкових протипожежних заходів:

Вибрати правильну конструкцію димаря. Оптимально підходить для будинків побудованих за канадською технологією (а також інших дерев’яних будівель) димовідвід-сендвіч. Що стосується матеріалів для відводу диму, то тут перевагу слід віддати – кераміці або нержавіючої сталі. Вони  досить легкі і просто монтуються. При цьому такі матеріали повністю вогнетривкі і захистять будинок від пожежі.

Установка буферної конструкції між стіною будинку і стінкою камінної топки. Конструкція обов’язково повинна бути виконана з повністю вогнетривких матеріалів. Найчастіше в таких випадках використовують спеціальний вогнетривкий гіпсокартон, магнезитові листи або листи суперізолу.

Також увагу необхідно буде приділити місцям переходів між трубами і перекриттям. Необхідно витримувати відстань між гарячими конструкціями каміна і стінами будинку. Порожнечі потрібно наповнити теплоізоляційним матеріалом, ідеально підійде базальтова вата або бетон. Додатково теплоізоляційним матеріалом необхідно обробити всю стіну біля димоходу.

 

Всі роботи по дотриманню протипожежних норм краще довірити досвідченим професіоналам, адже одна помилка в такій справі може привести до серйозних наслідків. Не варто ризикувати своєю безпекою!

 

Таким чином, якщо перед вами досі стоїть питання – чи можна встановлювати камін в будинку з СІП панелей, то відповідь очевидна – звичайно можна! Навіть проста камінна топка в маленькому будиночку перетворить вас в очах власників звичайних міських квартир, на справжнього магната з власним заміським особняком і камін! При цьому конструкція буде залишатися максимально безпечною і прекрасно зігрівати вас і близьких довгими зимовими вечорами.[:ru]

Камин – с древних времён считался главным источник уюта и тепла в доме. С помощью такой конструкции можно не только обогреть помещение, но и добавить ему изящности. Такой агрегат будет дарить вам и вашей семье море незабываемых эмоций от наслаждения естественным огнём каждый день. К тому же сегодня камин ещё может выступать и отличным источником отопления.

 Далеко не в каждом доме есть возможность установить котёл, да и цены на газ, по сравнению с дровами, сейчас стали просто заоблачными. В то же время, с помощью современных систем отопления от камина можно обогревать уже не только одно помещение, но и огромные дома на много комнат. Именно поэтому, несмотря на наличие более простых и практичных аналогов систем для отопления и подачи горячего водоснабжения, камины по статистике продолжают пользоваться стабильно высоким спросом (особенно это касается каркасного строительства).

Многие считают, что установка каминов в домах, сделанных по канадской технологии с применением СИП панелей  пожароопасно. Да, конечно, открытый огонь в подобных постройках (как и в любых других сделанных из дерева) может представлять существенную угрозу. Но с нашими каминами эта опасность полностью устраняется и устройства можно свободно устанавливать в домах из СИП панелей.

В наши дни каминами считаются не только устройства с открытым огнём, но и конструкции с каминной топкой. Именно последние оптимально подходят для сип панельного строительства. В таких каминах от открытого источника огня вас будет отделят жаропрочное стекло. Оно не даст искрам вылетать наружу и соприкасаться с легко воспламеняемым деревянным перекрытием дома. В большинстве случаев конструкции с каминным вкладышем имеют гораздо лучшую теплоотдачу, прекрасно декорируются и выглядят очень стильно.

 

В зависимости от мощности и дополнительного оснащения вес каминной топки составляет от 100 до 400 кг. Вместе с дымоотводной трубой и другими материалами этот показатель может достигать 800-900 килограмм. Перекрытия дома могут  не выдержат такую тяжесть. Поэтому камин следует устанавливать на черновой пол первого этажа, предварительно усиленный дополнительным фундаментом. Предусмотреть этот момент следует ещё на этапе проектировки дома.

Также очень важно учитывать тот факт, что в производстве СИП панелей используется пенополистирол. Это достаточно специфический материал, который при подогреве до температуры свыше 70 градусов начинает выделять токсические вещества, очень опасные для здоровья человека. Поэтому очень важно при монтаже камина максимальное внимание уделить теплоизоляции камина и дымоотвода, особенно в местах близких к стенам и перекрытиям.

Для того, чтобы сделать установленный в доме из СИП панелей камин максимально пожаробезопасным следует провести ряд обязательных противопожарных мероприятий:

Выбрать правильную конструкцию дымохода. Оптимально подходит для домов построенных по канадской технологии (а также прочих деревянных построек) дымоотвод-сэндвич. Благодаря круглому внутреннему сечению, а также полностью гладкой поверхности такая конструкция идеально подходит для подобных построек. Что касается материалов для дымоотвода, то здесь предпочтение следует отдать – керамике или нержавеющей стали. Они недорого стоят, достаточно лёгкие и просто монтируются. При этом такие материалы полностью огнеупорны и защитят дом от пожара.

Установка буферной конструкции между стеной дома и стенкой каминной топки. Конструкция обязательно должна быть выполнена из полностью огнеупорных материалов. Чаще всего в таких случаях используют специальный огнестойкий гипсокартон, магнезитовые листы или плиты суперизола.

Также внимание необходимо будет уделить пространству переходов между трубами и перекрытием. Необходимо выдерживать расстояние между горячими конструкциями камина и стенами дома. Пустоты нужно наполнить теплоизоляционным материалом, идеально подойдёт бетон или базальтовая вата. Дополнительно теплоизолирующим материалом необходимо обработать всю стену возле дымохода. Также внимание необходимо будет уделить пространству переходов между трубами и перекрытием. Необходимо выдерживать расстояние между горячими конструкциями камина и стенами дома. Пустоты нужно наполнить теплоизоляционным материалом, идеально подойдёт бетон или базальтовая вата. Дополнительно теплоизолирующим материалом необходимо обработать всю стену возле дымохода.

Все работы по соблюдению противопожарных норм лучше доверить опытным профессионалам, ведь одна ошибка в таком деле может привести к серьёзным последствиям. Не стоит рисковать своей безопасностью!

Таким образом, если перед вами до сих пор стоит вопрос – можно ли устанавливать камин в доме из СИП панелей, то ответ очевиден – конечно можно! Даже простая каминная топка в маленьком домике превратит вас в глазах владельцев обычных городских квартир, в настоящего магната с собственным загородным особняком и КАМИНОМ! При этом конструкция будет оставаться максимально безопасной и прекрасно согревать Вас и близких долгими зимними вечерами.

 

[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.