Повітряне опалення від каміна: гравітаційна система

Чому варто встановлювати повітряну систему опалення на основі каміна?
Зацікавленість у використанні каміна, як продуктивного і екологічного джерела опалення на даний час значно зросла у зв’язку з постійним підвищенням цін на традиційні енергоносії.
В розвинутих країнах повітряні системи опалення за допомогою каміна використовуються вже протягом багатьох десятиліть, їх надійність і економічність підтверджені часом і постійним попитом з боку споживачів.
Використовувати камін, як джерело тепла, можна за допомогою системи розведення гарячого повітря двох типів:

  • гравітаційної (конвекційної)
  • примусової вентиляції

Як працює гравітаційна система опалення від каміна?

Конвекційна система опалення каміномПринцип роботи конвекційної системи опалення полягає в тому, що холодне кімнатне повітря, пропливаючи між корпусом топки та елементами облицювання, нагрівається. Потім гаряче повітря акумулюється в повітряній шахті над топкою та розгалужується по будинку за рахунок природної циркуляції.

Як рухається повітря по системі опалення каміном?
Рух повітря відбувається за рахунок різниці температур, за законами фізики. Тепле повітря по повітропроводах виходить під стелею і, займаючи значний об’єм, витісняє холодніше вниз, у повітрозабірник. У конвекційних (гравітаційних ) системах переміщення повітря безперешкодне і невимушене.

Чи в усіх будинках можливо встановити гравітаційну систему розведення теплого повітря від каміна (систему ГРП)?

Конвекційна система опалення каміномГравітаційна система, в основному, є найдешевшим  рішенням, однак не завжди можлива у застосуванні. При встановленні каміна в центрі будинку можна легко подати тепле повітря до інших приміщень. В цьому випадку повітропроводи короткі, приблизно однакової довжини (до 3 метрів), у них схожі опори течії. Такий варіант найбільш безвідмовний.

На мал. показано схему гравітаційного розведення повітря  від каміна, який розташований по центру будинку.

Чи можна гравітаційно розвести тепле повітря від каміна, що розташований у периферичній частині будинку?
Якщо камін встановлений біля зовнішньої стіни (не в центральній частині будинку), конвекційне розведення повітря ускладнене. В окремих випадках це можливо, але необхідно індивідуально і грунтовно підібрати перерізи повітропроводів та зрівняти опори течій теплого повітря.

Від чого залежить рух повітря у системі каміна?
Якщо канали в гравітаційній системі відрізняються між собою по довжині, то гаряче повітря поступатиме тільки з тих решіток, до яких на своєму шляху зустріне якнайменший опір, тобто, розміщених найближче до каміна. А до тих, що знаходяться на більшій відстані, не потрапить, оскільки йому буде важко подолати опір, не маючи достатнього тиску і втративши по дорозі свою кінетичну енергію. При інсталяції гравітаційної системи опалення необхідно уникати звужень та вигинів каналів, не допускаються П та U ділянки

Потік конвекційного повітря також залежить від правильного підбору та інсталяції вентиляційних решіток, через які поступає тепло. Вибираючи решітки, слід керуватися не тільки їх виглядом, але й також якістю і розміром, оскільки від цього залежить безпека роботи каміна. Занадто малі або нестабільно закріплені елементи можуть спричиняти виникнення шуму. Найкраще вибирати решітки із заслонками для регулювання теплого повітря.

Обігрів віддалених приміщень будинку, застосовуючи гравітаційну систему розведення теплого повітря, практично неможливий.

Переваги конвекційної системи:
– Відносно низька вартість впровадження;
– Незначні експлуатаційні витрати;
– Майже безперебійна система опалення;
– Незалежна від електропостачання.

В яких будинках рекомендується встановлення гравітаційної системи опалення від каміна?
При проектуванні повітряної системи опалення від каміна ми рекомендуємо максимально використати можливості гравітаційного розподілу тепла, щоб бути незалежні від електроенергії.  З встановленням у будинку гравітаційної системи опалення від каміна, ви можете зекономити на традиційному опаленні та використовувати тепло, яке в традиційному відкритому каміні було б втрачене. Камін з гравітаційною системою як єдине джерело тепла найкраще себе виправдовує в дачних будівлях або малих будинках, в великих будинках – камін буде ефективним допоміжним обігрівачем


Читайте також: Примусова система опалення каміном[:ru]

Что собой представляет гравитационная система отопления от камина. Какой принцип ее функционирования? Что является теплоносителем? Как сделать разводку теплого воздуха? Какие преимущества и недостатки такой системы? Об этом мы постарались подробно рассказать.

Почему стоит устанавливать воздушную систему отопления на основе камина?

Заинтересованность в использовании камина, как производительного и экологического источника отопления на данное время значительно выросла в связи с постоянным повышением цен на традиционные энергоносители.
В развитых странах воздушные системы отопления с помощью камина используются уже в течение многих десятилетий, их надежность и высокая экономичность подтверждены временем и постоянным спросом со стороны потребителей.
Использовать камин, как центральный источник тепла, возможно с помощью системы разведения горячего воздуха двух типов:

  • –  гравитационной (конвекционной)
  • –  принудительной вентиляции.

Как работает гравитационная система отопления от камина?

Конвекційна система опалення каміномПринцип работы конвекционной системы отопления заключается в том, что холодный комнатный воздух, проплывая между корпусом топки и элементами облицовки, нагревается. Потом горячий воздух аккумулируется в воздушной шахте над топкой и разветвляется по дому за счет естественной циркуляции.

Как двигается воздух по системе отопления камином?

Движение воздуха вызывается разницей температур, поскольку нагретый воздух легче от холодного. Теплый воздух по воздухопроводам выходит под потолком и, занимая значительный объем, вытесняет холодный вниз в воздухозаборник. В конвекционных (гравитационных) системах перемещения воздуха беспрепятственное и непринужденное.

Во всех ли домах возможно установить гравитационную систему разведения теплого воздуха от камина (систему ГРВ)?

Конвекційна система опалення каміномГравитационная система, в основном, является самым дешевым решением, однако не всегда возможна в применении. При установлении камина в центре дома можно легко подать теплый воздух к другим помещениям. В этом случае воздухопроводы коротки, приблизительно одинаковой длины (до 4 метров), у них похожие сопротивление течений. Такой вариант наиболее безотказен.

На рис. показана схема гравитационного разведения воздуха от камина, который расположен по центре дома.

Можно ли гравитационно развести теплый воздух от камина, который расположен в периферической части дома?

Если камин установлен у внешней стены (не в центральной части дома), конвекционное разведение воздуха усложнено. В отдельных случаях это возможно, но необходимо индивидуально и основательно подобрать сечение воздухопроводов и уравнять сопротивления течений теплого воздуха.

От чего зависит движение воздуха в системе камина?

Если каналы в гравитационной системе отличаются между собой по длине, то горячий воздух будет поступать только из тех решеток, к которым на своем пути встретит самое малое сопротивление, то есть, размещенных ближе к камину. А к тем, которые находятся на большем расстоянии, не попадет, поскольку ему будет трудно преодолеть сопротивление, не имея достаточного давления и потеряв по пути свою кинетическую энергию. При инсталляции гравитационной системы отопления необходимо избегать сужений и изгибов каналов, не допускаются П и U участки

Поток конвекционного воздуха также зависит от правильного подбора и установки вентиляционных решеток, через которые поступает тепло. Выбирая решетки, следует руководствоваться не только их видом, но также качеством и размером, поскольку от этого зависит безопасность работы камина. Слишком маленькие или плохо закрепленные элементы могут вызывать возникновение шума. Лучше выбирать решетки с заслонками для регулировки теплого воздуха.

Обогрев отдаленных помещений, применяя только конвекционную систему отопления, практически невозможен.

Преимущества конвекционной системы:

-Относительно низкая стоимость внедрения;
–  Незначительные эксплуатационные расходы;
–  Почти бесперебойная система отопления;
–  Независимая от электричества.

В каких домах рекомендуется установка гравитационной системы отопления от камина?

При проектировании воздушной системы отопления от камина мы рекомендуем максимально использовать возможности гравитационного распределения тепла, чтобы быть независимым от электроэнергии. С установкой в доме гравитационной системы отопления от камина, Вы можете сэкономить на традиционном отоплении и использовать тепло, которое в традиционном открытом камине было бы потеряно. Камин с гравитационной системой как единственный источник тепла лучше всего себя оправдывает в дачных зданиях или малых домах, а в больших домах – камин будет эффективным вспомогательным обогревателем.[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.