Правильна ізоляція каміна або Декомпресійна камера

[:ua]

Бажаєте зробити камінну систему опалення на основі конвекції повітря, але не знаєте як технічно правильно виконати теплову камеру каміна? Яке призначення декомпресійної камери? Чим відрізняються декомпресійна камера , фальшстеля і захисний відсік? До чого може призвести нехтування декомпресійною камерою?

                

Конструкція каміна складається з:

камінної топки
системи повітропроводів;
облицювання

Для того, щоб система працювала правильно і безпечно, всі ці фрагменти каміна мають бути між собою правильно поєднані. Основним об’єднуючим елементом всіх частин служить теплова камера — конвекційний короб. Він формується над камінною топкою, в нього поступають повітряні маси, нагріті об корпус топки, через його внутрішню частину проходить димохідний канал та повітропроводи, а до внутрішньої — кріпляться елементи облицювання.

Розподіл камери каміна

Ізольована камера над топкою складається з трьох частин:

 1. дистрибютора,
 2. основної теплової камери,
 3. декомпресійної камери.

Функцією дистрибютора і основної теплової камери є накопичення і витіснення тепла до повітропроводів. Призначення декомпресійної камери — відсікання гарячого повітря з метою захисту від перегрівання стелі і міжповерхового перекриття.

 

 

Навіщо робити декомпресійний відсік

Через теплову камеру проходить димохідна труба та повітряні канали, тому температура тут може досягати навіть 250 ° С. Цей показник є достатньо високим і може бути особливо небезпечним в будинках, де міжповерхове перекриття виконано з легкозаймистих матеріалів (наприклад з дерева). Тому як з міркувань безпеки, так і для запобігання пожовтіння і руйнування стелі, монтується фальшстеля – декомпресійна камера.

Як встановити декомпресійну камеру

Верхню частину основної камери на відстані 30-40 см від стелі необхідно відмежувати. Цей підстельовий простір сформує декомпресійну камеру. Для відсікання декомпресійної камери використовується лист вогнетривкого гіпсокартону. Зверху та знизу цю перегородку потрібно заізолювати. Таким чином створиться так званий захисний екран.

Вентиляція захисної камери

Для того, щоб захисний декомпресійний відсік правильно виконував свою функцію, потрібно забезпечити його вентиляцію Тому необхідними елементами цього короба є камінні вентиляційні решітки.
Вони встановлюються асиметрично з двох боків над захисним екраном. Одна решітка служить для входу, друга — для виходу повітря, тобто вони сприяють вільному протіканню повітряного потоку, який охолоджує поверхню стелі.

Чи потрібно робити декомпресійну камеру, якщо перекриття у будинку бетонне

Якщо в будинку перекриття бетонне, то цієї камери можна не робити. Але потрібно врахувати ще один момент. Якщо ви відмовитесь від облаштування декомпресійної камери, то все конвекційне тепло від каміна буде доходити до самої стелі і там частково скупчуватися. Температура накопиченого повітря буде постійно наростати, що призведе до пожовтіння стелі і руйнування ізоляційного матеріалу.

Встановивши фальшстелю, гарячі повітряні конвекційні маси дійдуть до неї, і, впершись захисний екран, вони повернуться до конвекційної решітки. Це дасть змогу опустити тепле повітря значно нижче і підвищити ефективність роботи системи каміна.

 

Рекомендації:

 Димохід , який проходить через декомпресійну камеру, повинен мати двостінну конструкцію — сендвіч.
Повітропроводи, які проходять через декомпресійну камеру, повинні бути заізольовані.
Розмір решіток декомпресійного простору має бути не менше ніж 65х205 мм. Для цієї камери фірма Darco передбачила спеціальні решітки моделі Р0.
Решітки встановлювати без жалюзей.

Декомпресійну камеру робити необов’язково, якщо:

 1. міжповерхове перекриття вашого будинку виконано з бетону;
 2. димохідний канал не проходить через всю висоту теплової камери, а входить в стіну під кутом 45 º на висоті близько 2м;
 3. Через теплову камеру проходять лише заізольовані повітропроводи.

Щоб перестрахуватися і запобігти небажаним наслідкам, ми рекомендуємо робити декомпресійний відсік завжди.[:ru]

Желаете сделать каминную систему отопления на основе конвекции воздуха, но не знаете как технически правильно выполнить камеру камина? Какое назначение декомпресссионной камеры? Чем отличаются декомпрессионная камера, фальшпотолок и защитный отсек. К чему может привести пренебрежение декомпресссионной камерой?

Конструкция камина состоит из:

 1.  каминной топки
 2. системы воздуховодов
 3. облицовки

 

 

 

]

 

 

 

Для того, чтобы система работала правильно и безопасно, все эти фрагменты камина должны быть между собой правильно соединены. Основным объединительным элементом всех частей служит тепловая камера – конвекционный короб. Он формируется над каминной топкой, в него поступают воздушные массы, нагретые о корпус топки, через его внутреннюю часть проходит дымоходный канал и воздухопроводы, а к внешней – крепятся элементы облицовки.

Конвекционная камера – это все пространство вокруг топки, которое нужно обязательно заизолировать.

Этот короб формируется из:

 1. металлического профиля (каркас)
 2. листов минеральной ваты, суперизола или другого изоляционного материала (изоляция)
 3. листов термостойкого гипсокартона (внешняя оболочка, на которую не будет распространяться температурное влияние, впоследствии эта камера окажется под элементами облицовки).

 

 

Распределение камеры камина

Изолированная камера над топкой состоит из трех частей:

 1. дистрибютора,
 2. основной тепловой камеры
 3. декомпрессионной камеры.

 

Функцией дистрибютора и основной тепловой камеры является накопление и вытеснение тепла к воздухопроводам. Назначение декомпрессионной камеры – отсечение горячего воздуха с целью защиты от перегревания потолка и междуэтажного перекрытия.

 

 

 

Зачем делать декомпрессионной отсек

Через тепловую камеру проходит дымоходная труба и воздушные каналы, поэтому температура здесь может достигать даже 250°С. Этот показатель
является достаточно высоким и может быть особенно опасным в домах, где междуэтажное перекрытие выполнено из легковоспламеняющихся
материалов (например из дерева). Поэтому как по соображениям безопасности, так и для предотвращения пожелтения и разрушения потолка,
монтируется фальшпотолок – декомпрессионная камера.

Как установить декомпрессионную камеру

Верхнюю часть основной камеры на расстоянии 30-40 см от потолка необходимо отделить. Это подпотолочное пространство сформирует
декомпрессионную камеру. Для отсечения декомпрессионной камеры используется лист огнеупорного гипсокартона. Сверху и снизу эту
перегородку нужно заизолировать. Таким образом создастся так называемый защитный экран.

Вентиляция защитной камеры

Для того, чтобы защитный декомпрессионный отсек правильно выполнял свою функцию, нужно обеспечить его вентиляцию. Поэтому необходимыми
элементами этого короба являются каминные вентиляционные решетки.Они устанавливаются асимметрично из двух сторон над защитным экраном.
Нужно ли делать декомпрессионную камеру, если перекрытие в доме бетонное.

Нужно ли делать декомпрессионную камеру, если перекрытия в доме бетонное

Если в доме перекрытия бетонное, то этой камеры можно не делать. Но нужно учесть еще один момент. Если вы откажетесь от обустройства
декомпрессионной камеры, то все конвенциональное тепло от камина будет доходить до самого потолка и там частично скапливаться.
Температура накопленного воздуха будет постоянно нарастать, что приведет к пожелтению потолка и разрушения изоляционного материала.

Установив фальшпотолок, горячие воздушные конвекционные массы дойдут до него, и, упершись об защитный экран, они вернутся к
конвекционной решетке. Это даст возможность опустить теплый воздух значительно ниже и повысить эффективность работы системы камина.

Рекомендации

 Дымоход, который проходит через декомпрессионного камеру, должен иметь двустенные конструкцию – сэндвич.

Воздуховоды, которые проходят через декомпрессионного камеру, должны быть изолированы.

Размер решеток декомпрессионного пространства должно быть не менее 65х205 мм. Для этой камеры фирма Darco предусмотрела специальные решетки модели Р0.

Решетки устанавливать без жалюзи.

Декомпрессионну камеру делать необязательно, если:

 1. междуэтажное перекрытие вашего дома выполнено из бетона;
 2. дымоходный канал не проходит через всю высоту тепловой камеры, а входит в стену под углом 45 º на высоте около 2м;
 3. через тепловую камеру проходят лишь заизолированные воздухопроводы.

 

Чтобы перестраховаться и предотвратить нежелательные последствия, мы рекомендуем делать декомпрессионный отсек всегда.[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.