Встановлення каміна з РГП в старому будинку або як зробити камін із старої печі

[:ua]

Зростання цін на газ, електроенергію та інші енергоносії змушує все більшу кількість людей шукати альтернативні варіанти обігріву будинку.
Один з найпопулярніших запасних джерел тепла – камін з системою розподілу гарячого повітря. Такий агрегат дозволяє безпечно і з високою ефективністю (ККД до 80%) використовувати дешеву деревину.

Багато хто задається питанням чи безпечна така конструкція в старих будинках з дерев’яним перекриттям. Так, звичайно, теоретично вірогідність виникнення пожежі в такому приміщенні трохи вище, але, якщо агрегат встановлений правильно, вона фактично зводитися нанівець.

Встановлення каміна з РГП замість кахельних печей

Ще збереглася достатня кількість будинків, які опалюються декількома кахельними печами. Сьогодні такий варіант не дуже вигідний, враховуючи вартість енергоносія. Набагато дешевше замінити кілька кахельних печей одним каміном з системою розподілу гарячого повітря. В кінцевому підсумку витрати на опалення знизяться в багато разів.

заміна печі на камін

  Як провести заміну печі на камін

 1. У приміщенні вже буде розташований старий димохідний канал від кахельних печей, тому немаэє потреби в монтажі нового. Камін з РГВ можна підключити прямо до старого димоходу.
 2. Таким чином, вирішується і проблема з вибором місця під конструкцію. Камін розташовується в безпосередній близькості до димохідні каналу, що залишився після демонтажу старих кахельних печей.
 3. Ідеально якщо агрегат буде розташований у найбільшій кімнаті (наприклад, вітальні). Зазвичай вона прилягає до відразу декількох приміщеннях, тому розводка тепла буде більш ефективною.
 4. Для того щоб нагріте повітря розподілялося по дому необхідно буде організувати під стелею систему повітропроводів. По них тепло буде доходити навіть у віддалені кімнати.
 5. Якщо будинок відносно невеликий, установка додаткового вентилятора не буде потрібна. Тепло буде природним чином через решітки в повітроводах проходити в сусідні приміщення.
Стара піч
Місце під камін після розбирання печі
Ізоляція стін
Вихід теплого повітря від каміна в інших кімнатах 
Установка камінної топки замість старої печі 
Перероблена стара піч в опалювальний камін

 

  Покрокова інструкція для установки РГП камінів:

Для початку повністю розберіть старі кахельні печі. Їх замінить камін з топкою – майбутня основа системи опалення в усьому будинку.

Камін буде встановлено замість однієї з печей. Це місце ідеально підходить для монтажу агрегату, адже тут вже розташований старий димохід.

Далі в уже існуючий димовідвідний канал монтуємо спеціалізований вкладиш з нержавіючої сталі. Навіть коли всередині будуть проходити розжарені продукти згоряння. цегляний канал залишиться холодним. Завдяки цьому елементу конструкції не буде виникати небезпека загоряння для дерев’яних перекриттів будинку, і вся система стане повністю безпечна.

Наступний крок – прокладаємо повітроводи для розподілу тепла по кімнатах. Для цього вирізаємо в стінах невеликі отвори. До кожного з них буде вбудований еластичний повітропровід зі спеціальною термоізоляцією, для того щоб повітря не охолоджувався під час транспортування.

Перед безпосереднім встановленням камінної топки – термоізолюємо прилеглі стіни. Зробити це можна користуючись листами, виготовленими з мінеральної вати, покритою фольгою з алюмінію або плитами суперізолу. Ця деталь дозволить підігрітому повітрю від каміна не нагрівати прилеглі стіни, а рівномірно розподіляться по всій площі будинку.

До каміна потрібно буде прокласти канал для подачі повітря з-за меж приміщення. Зробити це найпростіше вирізавши отвір у підлозі.

 На виході з будинку цей канал буде закінчуватися спеціальною конструкцією для забору повітря з сіткою і дашком.

Для монтажу в невеликих будинках ідеально підійде камінна топка Tarnava потужністю 12 кВт. Вага топки досягає 120 кг, але вся конструкція каміна буде набагато важче. Тому спочатку необхідно буде розібрати дерев’яну підлогу і посилити основу фундаментом.

Далі встановлюємо топку і приєднуємо її вихідний патрубок до димовивідного каналу. Для цього найкраще взяти коліно під кутом 45 градусів.

Безпосередньо над каміном монтується спеціальний пристрій – дистриб’ютор. Він має кілька патрубків, до яких приєднануються повітропроводи. По одному для кожної опалювальної кімнати і два для приміщення, в якому розташований камін з РГВ. Вони необхідні для випадку, коли жалюзі закривають подачу тепла в далекі приміщення. Тоді ці два патрубка відводять надлишок тепла за межі каміна, захищаючи таким чином конструкцію від перегріву.

У всіх кімнатах, в які буде подаватись тепле повітря від каміна, робляться отвори, які закриваються спеціальними решітками. У них вмонтовані спеціальні жалюзі, користуючись якими можна буде керувати кількістю поданого теплого повітря і таким чином регулювати температуру в кімнаті.

 Останній крок – ретельно ізолювати всі стики

Як провести заміну печі на камін

  1. У приміщенні вже буде розташований старий димохідний канал від кахельних печей, тому немаэє потреби в монтажі нового. Камін з РГВ можна підключити прямо до старого димоходу.
  2. Таким чином, вирішується і проблема з вибором місця під конструкцію. Камін розташовується в безпосередній близькості до димохідні каналу, що залишився після демонтажу старих кахельних печей.
  3. Ідеально якщо агрегат буде розташований у найбільшій кімнаті (наприклад, вітальні). Зазвичай вона прилягає до відразу декількох приміщеннях, тому розводка тепла буде більш ефективною.
  4. Для того щоб нагріте повітря розподілялося по дому необхідно буде організувати під стелею систему повітропроводів. По них тепло буде доходити навіть у віддалені кімнати.
  5. Якщо будинок відносно невеликий, установка додаткового вентилятора не буде потрібна. Тепло буде природним чином через решітки в повітроводах проходити в сусідні приміщення.

[:ru]

Рост цен на газ, электроэнергию и другие энергоносители заставляет всё большее количество людей искать альтернативные варианты обогрева дома.
Один из самых популярных запасных источников тепла – камин с системой распределения горячего воздуха. Такой агрегат позволяет безопасно и с высокой эффективностью (КПД до 80%) использовать дешёвую древесину.

замена печи на камин

Многие задаются вопросом безопасна ли такая конструкция в старых домах c деревянным перекрытием. Да, конечно, теоретически вероятность возникновения пожара в таком помещении немного выше, но, если агрегат установлен правильно, она фактически сводиться на нет.

Установка камина с РГВ вместо кафельных печей

Ещё сохранилось достаточное количество домов, которые отапливаются несколькими кафельными печами. Сегодня такой вариант не очень выгоден, учитывая стоимость энергоносителя. Гораздо дешевле заменить несколько кафельных печей одним камином с системой распределения горячего воздуха. В конечном итоге затраты на отопления снизятся во много раз.

Как провести замену печи на камин

  1. В помещении уже будет расположен старый дымоходный канал от кафельных печей, поэтому нет потребности в монтаже нового. Камин с РГВ можно подключить прямо к старому дымоходу.
  2. Таким образом, решается и проблема с выбором места под конструкцию. Камин располагается в непосредственной близости к дымоходному каналу, оставшемуся после демонтажа старых кафельных печей.
  3. Идеально если агрегат будет расположен в самой большой и часто используемой комнате (к примеру, гостиной). Обычно она прилегает к сразу нескольким помещениям, поэтому разводка тепла будет более эффективной.
  4. Для того чтобы нагретый воздух распределялся по дому необходимо будет организовать под потолком систему воздуховодов. По ним тепло будет доходить даже в отдалённые комнаты.
  5. Если дом относительно небольшой, установка дополнительных вентиляторов не потребуется. Тепло будет естественным образом через решетки в воздуховодах проходить в соседние помещения.
Старая печь
Место под камин после разборки печи
Изоляция стен
Выход теплого воздуха от камина в других комнатах
Установка каминной топки вместо старой печки 
Переделанная старая печь в отопительный камин

Пошаговая инструкция для установки РГВ каминов:

Для начала полностью разберите старые кафельные печи. Их заменит камин с вкладышем – будущая основа системы отопления во всём доме.

Камин будет установлен вместо одной из печей. Это место идеально подходит для монтажа агрегата, ведь здесь уже расположен старый дымоход.
Дальше в уже существующий дымоотводный канал монтируем специализированный вкладыш из нержавеющей стали. Даже когда внутри будут проходить разгорячённые продукты сгорания, кирпичный канал останется холодным. Благодаря этому элементу конструкции не будет возникать опасность возгорания для деревянных перекрытий дома, и вся система станет полностью безопасна.
Следующий шаг – прокладываем воздуховоды для распределения тепла по комнатам. Для этого вырезаем в стенах небольшие отверстия. К каждому из них будет встроен эластичный воздуховод со специальной термоизоляцией, для того чтобы воздух не охлаждался во время транспортировки.
Перед установкой непосредственно каминной топки – термоизолируйте прилегающие стены. Сделать это можно пользуясь листами сделанными из минеральной ваты, покрытой фольгой из алюминия или плитами суперизола. Эта деталь позволит подогретому воздуху от камина не нагревать прилегающие стены, а равномерно распределятся по всей площади дома.
К камину нужно будет проложить канал для подачи воздуха из-за пределов помещения. Сделать это проще всего вырезав отверстие в полу.
На выходе из дома этот канал будет заканчиваться специальной конструкцией для забора воздуха с сеткой и козырьком.
Для монтажа в небольших домах идеально подойдёт каминная топка Tarnava мощностью 12 кВт. Вес топки достигает 120 кг, но вся конструкция камина будет намного тяжелее. Поэтому сначала необходимо будет разобрать деревянный пол и усилить основу фундаментом.
Дальше устанавливаем топку и подсоединяем ее выходной патрубок к дымоотводному каналу. Для этого лучше всего взять колено под углом 45 градусов.
Непосредственно над камином монтируется специальное устройство – дистрибьютор. Оно имеет несколько патрубков, к которым присоединяются воздуховоды. По одному для каждой отапливаемой комнаты и два для помещения, в котором расположен камин с РГВ. Они необходимы для случая, когда жалюзи закрывают подачу тепла в дальние помещения. Тогда эти два патрубка отводят избыток тепла за пределы камина, защищая таким образом конструкцию от перегрева.
Во всех комнатах, в которые будет подаваться теплый воздух от камина, делаются отверстия, которые закрываются специальными решетками. В них вмонтированы специальные жалюзи, пользуясь которыми можно будет управлять количеством подаваемого теплого воздуха и таким образом регулировать температуру в комнате.

 Последний шаг – тщательно заизолировать все стыки.

Важно помнить, что монтаж камина с системой РГВ в домах из дерева дело очень ответственное. Риск возгорания может быть даже при поднятии температуры свыше 90 градусов. Естественно, воздух в системе достаточно горячий. Ещё выше температура у продуктов горения дров. Поэтому критически важно максимально защитить все деревянные части дома от контакта с любыми горячими частями камина.

[:]

Поділитися в
Share on facebook
Facebook

Маєте

Напишіть його нам та залиште свої контакти, щоб отримати вичерпну інформацію.