Водяна система опалення від каміна з водяним контуром

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Як підключити камін з водяним контуром?
Яку систему вибрати: закриту або відкриту?
Які засоби безпеки необхідно використати, що б система ефективно працювала?
Читайте статтю і Ви дізнаєтеся, що…
Існує кілька варіантів підключення каміна з водяним контуром до водяної системи опалення.
Камін може бути в системі, як відкритого так і закритого типу.

Отже, першою розглянемо систему відкритого типу

У відкритій системі застосовується розширювальний бачок. Він спрацьовує в аварійній ситуації, тобто коли вимкнуть електороенерію зростає тиск в камінній топці і вода піднімається в розширювальний бачок та зливається в каналізацію.
В розширювальному бачку є поплавок, який відкриває подачу води в систему каміна. Це означає, що подача і злив води здійснюється тільки при аварійній ситуації, при цьому немає негативного впливу на топку чи інші елементи.
Система відкритого типу має ще декілька засобів захисту від перегріву. А саме:

 • Термозахист, який подає воду в охолоджуючий контур каміна, при досягненні температури води у ньому 95°С
 • Запобіжний клапан – зливає воду в каналізацію, у випадку якщо тиск в системі каміна перевищує  1.5 Bar (для відкритої системи)
  Термозахист з охолоджуючим контуром в системах відкритого типу є обов’язковим тільки в камінах великої потужності: 19, 24, 32кВт.
  Відкрита система каміна з водяним контуром до закритої (тискової) системи опалення підключається через пластинчастий теплообмінник, в якому відбувається теплопередача від однієї системи іншій, тобто вода, яка в каміні не перемішується з водою в системі опалення.
 • Автоматика. При відключенні електроенергії вона також виконує захисну функцію, бо закриває канал подачі повітря для горіння в топку на 100%, відповідно вогонь починає пригасати.

Система закритого типу

При такій системі підключення каміна з водяним контуром відбувається безпосередньо в систему опалення (напряму, не через теплообмінник). Якщо Ви хочете робити систему закритого типу, то маєте знати, що потрібно забезпечити безперебійне електроживлення. Тут є декілька варіантів: акумулятор з перетворювачем, генератор, сонячні батареї з акумулятором і т.д.

В системі закритого типу також застосовується термозахист та запобіжний клапан (але вже 2,5 бара). В цьому випадку охолоджуючий контур задіюється у всіх потужностях. Це зварний окремий сталевий відсік на задній стінці топки. До нього приєднується термозахист. Датчик термозахисту поміщений у водяну сорочку каміна і коли температура води досягне 95 – 97°С, термозахист подасть холодну воду в охолоджуючий контур. Таким чином відбудеться пришвидшення водяного контуру каміна.
Отже, будь-який камін з водяним контуром повинен бути обладнаний декількома незалежними системами захисту від перегріву.

Якщо у Вас залишилися запитання – напишіть нам:

[contact-form-7 404 "Not Found"][:ru]Как подключить камин с водяным контуром?
Какую систему выбрать: закрытую или открытую?
Ккаие средства безопасности необходимо использовать, чтобы система эффективно работала?
Читайте статью и Вы узнаете, что … <! – more ->
Существует несколько вариантов подключения камина с водяным контуром к водяной системе отопления.
Камин может быть в системе, как открытого так и закрытого типа.

Итак, сначало рассмотрим систему открытого типа

В открытой системе применяется расширительный бак. Он срабатывает в аварийной ситуации, то есть когда выключат електоричество – вырастет давление в каминной топке и вода поднимется в расширительный бак, а потом по трубе сольется в канализацию.
В расширительном баке есть поплавок, который открывает подачу воды в систему камина. Это означает, что подача и слив воды осуществляется только при аварийной ситуации, при этом нет негативного влияния на топку или другие элементы.
Система открытого типа имеет еще несколько средств защиты от перегрева. А именно:

 • Термозащита, которая подает воду в охлаждающий контур камина, при достижении температуры воды в нем 95 ° С </ li>
 • Предохранительный клапан – сливает воду в канализацию, в случае если давление в системе камина превышает 1.5 Bar (для открытой системы)
  Термозащита с охлаждающим контуром в системах открытого типа является обязательным только в каминах большой мощности: 19, 24, 32кВт.
  Открытая система камина с водяным контуром к закрытой системе отопления подключается через пластинчастый теплообменник, в котором происходит теплопередача от одной системы к другой, то есть вода, которая в камине не перемешивается с водой в системе отопления. </ Li>
 • Автоматика. При отключении электроэнергии она также выполняет защитную функцию, поскольку закрывает канал подачи воздуха для горения в топку на 100%, соответственно огонь начинает угасать. </ Li>
  </ Ul>

  Система закрытого типа

  При такой системе подключения камина с водяным контуром происходит непосредственно в систему отопления (напрямую, без теплообменник). Если Вы хотите делать систему закрытого типа, то должны знать, что нужно обеспечить бесперебойное электропитание. Здесь есть несколько вариантов: аккумулятор с преобразователем, генератор, солнечные батареи с аккумулятором и т.д.

  В системе закрытого типа также применяется термозащита и предохранительный клапан, но уже 2,5 бара. В этом случае охлаждающий контур используется во всех мощностях. Это сварной отдельный стальной отсек на задней стенке топки. К нему подключается термозащита. Датчик термозащиты помещен в водяную рубашку камина, и когда температура воды достигнет 95 – 97 ° С, термозащита подаст холодную воду в охлаждающий контур. Таким образом быстрее произойдет охлаждение водяного контура камина.
  Итак, любой камин с водяным контуром должен быть оборудован несколькими независимыми системами защиты от перегрева.

  Если у Вас остались вопросы – пишите нам:

  [contact-form-7 404 "Not Found"]

[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.