як зробити камін більш комфортним

Як зробити повітряну систему опалення від каміна ще більш комфортною

Опалення і камін — це затишний, теплий і здоровий дім. Однак існують переконання, що повітря, яке нагрівається каміном є нездоровим, а його рух викликає шум. В цих твердженнях є доля істини, але не завжди.
Такі явища виникають, в основному, або через помилки в монтажі, або через використані неякісні комплектуючі системи. І якщо одні недоліки можна виправити навіть у процесі експлуатації, то з іншими доведеться або просто змиритися, або проводити достатньо великі реконструкції.
Ми перерахуємо декілька типових причин, які можуть позбавити Вас задоволення від користування Вашим домашнім вогнищем.

1. КАМІН СПАЛЮЄ КІМНАТНИЙ КИСЕНЬ.

Якщо до камінної топки, яка є основним елементом системи, не підвести зовнішнє повітря, то в процесі горіння спалиться кімнатний кисень. Це може призвести до дискомфорту, виникнення задухи, головного болю.
Тому, обираючи камінну топку, завжди звертайте увагу на те, чи має вона можливість підведення зовнішнього повітря.

 

2. РУХ ПОВІТРЯ ВИКЛИКАЄ ШУМ В СИСТЕМІ.

Невірно змонтована система повітряних каналів справді може викликати шум. Тому потрібно правильно підбирати перерізи повітропроводів, їх довжину і потужність вентилятора. Всі труби, по яких рухається повітря мають бути обов’язково ізольованими мінеральною ватою або “одягнуті” у спеціальні рукави. Також можна використовувати вже готові эластичные трубы с термической изоляцией.Усі з’єднання необхідно проклеїти термостійким алюмінієвим скотчем.

   

3.КАМІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР ВИКЛИКАЄ ШУМ.

Так, робота камінного вентилятора зумовлює виникнення незначного шуму. Але чути Ви його будете за умови ідеальної тиші, тому розташовувати його ми рекомендуємо на сходових клітках, горищах, технічних приміщеннях, або навіть у вітальні, якщо там не планується спальне місце. Також, як альтернативу, можна використати енергозберігаючий камінний вентилятор, який характеризується дуже низьким рівнем шуму.

4. ПОВІТРЯ, НАГРІТЕ КАМІНОМ, РОЗНОСИТЬ ПИЛ.

Неправильно виконана, позбавлена фільтруючих елементів система і, перш за все, її нечищені елементи можуть розносити пил. Тому, щоб уникнути потрапляння пилу в теплові канали, ми рекомендуємо розташовувати вентиляційні решітки не в підлозі, а пристінно, на висоті 15-20 см.

Крім того, для механічного очищення повітря пропонуються спеціальніволокнисті фільтра, які монтуються в закінчення для решітки. Також фільтр міститься і в вентиляторі.

  
Звичайно, щоб перешкодити рознесенню пилу елементи системи і тому числі фільтраційні матеріали потрібно чистити.

5. РЕШІТКИ, ЯКІ МОНТУЮТЬСЯ НА ВИХОДІ ТЕПЛОГО ПОВІТРЯ З ЧАСОМ ЧОРНІЮТЬ.

Так, зустрічалися нам клієнти і з такою проблемою. Але її вирішення є достатньо важким, оскільки решітки чорніють не від пилу чи бруду, а від того що на них потрапляють продукти згорання — дим. Це трапляється тому, що камінна топка, яка встановлена в системі опалення втратила герметичність. Таке трапляється з низькосортними скрученими топками, що не призначені для тривалого використання. Вихід — заміна топки. Іншою причиною може бути просочення продуктів згорання через димохідний канал. Вихід- гільзація димоходу.

6. КІМНАТНЕ ПОВІТРЯ ПЕРЕСУШУЄТЬСЯ КАМІНОМ.

Повітря, яке сильно нагрівається каміном (особливо в зимовий період, коли зовнішнє повітря низької температури і дуже сухе) кількаразово циркулює повз корпус топки і стає сухішим. Проте існує спосіб, який дозволяє усунути цю проблему – встановлення камінного зволожувача. Він зрівноважить кількість вологи в кімнатному повітрі і зробить його комфортним. Цей елемент монтується на етапі зведення теплової камери каміна.
 

[:ru]

Отопление и камин – это уютный, теплый и здоровый дом. Однако существуют убеждения, что воздух, который нагревается камином является нездоровым, а его движение вызывает шум. В этих утверждениях есть доля истины, но не всегда. Побочные явления возникают, в основном, или из-за ошибок в монтаже, или через некачественные комплектующие системы. И если одни недостатки можно исправить даже в процессе эксплуатации, то с другими придется либо просто смириться, либо проводить достаточно большие реконструкции. Мы перечислим несколько типичных причин, которые могут лишить Вас удовольствия от пользования Вашим домашним очагом.

1. Камин сжигает комнатный кислород.

Если к каминной топке, которая является основным элементом системы, не подвести внешний воздух, то в процессе горения сожжется комнатный кислород. Это может привести к дискомфорту, возникновению духоты, головной боли.
Поэтому, выбирая каминную топку, всегда обращайте внимание на то, имеет ли она возможность подведение внешнего воздуха.

 

2. Движение воздуха вызывает шум в системе.

Неверно смонтированная система воздушных каналов действительно может вызывать шум. Поэтому нужно правильно подбирать сечения воздухопроводов, их длину и мощность вентилятора. Все трубы, по которым двигается воздух, должны быть обязательно изолированными минеральной ватой или “одеты” в специальные рукава. Также можно использовать уже готовые эластичные трубы с термической изоляцией. Все соединения необходимо проклеить термостойким алюминиевым скотчем.

   

3. Каминный вентилятор вызывает шум.

Да, работа каминного вентилятора предопределяет возникновение незначительного шума. Но слышать Вы его будете при условии идеальной тишины. Поэтому располагать его мы рекомендуем на лестничных клетках, чердаках, технических помещениях, или даже в гостиной, если там не планируется спальное место. Также, как альтернативу, можно использовать энергосберегающий каминный вентилятор, который характеризуется очень низким уровнем шума.

4. Воздух, нагретый камином, разносит пыль.

Неправильно выполнена, лишенная фильтрующих элементов система и, прежде всего, ее нечищеные элементы могут разносить пыль. Поэтому, во избежание попадания пыли в тепловые каналы, мы рекомендуем располагать вентиляционные решетки не в полу, а пристенно, на высоте 15-20 см.

Кроме того, для механической очистки воздуха предлагаются специальные волокнистые фильтра, которые монтируются в окончание для решетки. Также фильтр содержится и в вентиляторе.

  
Конечно, чтобы помешать разнесению пыли, элементы системы и в том числе фильтрационные материалы нужно чистить.

5. Решетки, которые монтируются на выходе теплого воздуха со временем чернеют.

Да, встречались нам клиенты и с такой проблемой. Но ее решение является достаточно сложным, поскольку решетки чернеют не от пыли или грязи, а от того, что на них попадают продукты сгорания – дым. Это случается потому, что каминная топка, которая установлена в системе отопления потеряла герметичность. Такое случается с низкосортными скрученными топками, которые не предназначены для длительного использования. Выход- замена топки. Другой причиной может быть просачивание продуктов сгорания через дымоходный канал. Выход – гильзация дымохода.

6. Комнатный воздух пересушивается камином.

Воздух, который сильно нагревается камином (особенно в зимний период, когда внешний воздух низкой температуры и очень сухой) многоразово циркулирует мимо корпуса топки и становится суше. Однако существует способ, который позволяет устранить эту проблему – установка каминного увлажнителя. Он уравновесит количество влаги в комнатном воздухе и сделает его комфортным. Этот элемент монтируется на этапе возведения тепловой камеры камина.
 

[:]

Підписуйтеся на нашу сторінку
Share on facebook
Facebook

Якщо у Вас виникли

Напишіть його нам та залиште свої контакти

і Ви гарантовано отримаєте вичерпну відповідь.